pondělí 5. března 2018

Beauty in the eye

It's not the gold that made you scream
it's not the bliss you felt in dream
heavy robe soaked with sweat
when blade of grass your skin met


In darkest night you've seen a light
but something stood up in your sight
it was deep, much more than eye
it was like most precious lie


You expected the greatest death
on your neck you felt her breath
it took her eons to pass it through
you're still alive, that's only truth


She wiped off gloss from your skin
she smoothly kissed you on lips of thin
she cannot touch you anymore
tears was what she was looking for


In these days and nights of bright
you could only see her wild
but still you know that you cannot die
'cause you're only beauty in her eye

neděle 18. února 2018

Píseň pro domněnku

Říkám píseň, myslím báseň
pro domněnku tesknou,
tam kde se tvé oči lesknou,
skrývají i vášeň

Píšu báseň, zpívám píseň
pro domněnku tichou,
ber to, jak to ruce píšou,
jen tak uhasím svou žízeň

Slyším píseň, snívám báseň
pro domněnku vetchou,
slova se tě nikdy netknou,
snad jen nach do tvých lící…

úterý 6. února 2018

Pojednání o nadšených pisálcích aneb jak to bylo doopravdy

Začněme tedy hezky od začátku. Rád bych se zmínil o kdejakém umělci už z dob starověkého orientálního písemnictví, ale mám dojem, že mi na to nezbude místo. Využiji tedy retrospektivu a posunu se vpřed, abych se vzápětí mohl odsunout opět vzad.

středa 24. ledna 2018

Pálivá omáčka

Bez klobouku bos
skáče jako los,
protože se propálila
skrz citlivý nos.

Teď vyzradil jsem děj,
tak se máčky neroděj,
je to ostrý, milej pane,
tak se nepoblej.

neděle 21. ledna 2018

Opravdová báseň

Báseň, jak se může zdáti,
má svůj řád a pravidla,
však první pohled může másti,
neb tento verš se nerýmuje.
Vskutku, není o čem.

Jakmile slova letí v řádky,
brambory, zasazené verše,
absorbuje do pohádky,
škrty, jasné rešerše…
Vskutku, není o čem.

Vzletným písmem mysl svou
vměstnat do slok hubených,
figury a tropy řvou,
tetrahydrogenboritan sodný(ých).
Hou, hou! Není o čem.

Příběh to byl velkolepý,
smích byl také, slzy tekly,
víno prýštilo skrz sudy,
hrály housle, hrály dudy.
Vskutku není o čem.

Slavilo se po tři noci,
nevím, jestli budu moci
pokračovat, au, au, to bolí moc.
Zdravím básníky, ehm… dobrou noc.
No, vskutku, není o čem.

úterý 16. ledna 2018

Noc

Bílá je noc, kdy vrána spí,
kdy shlíží racek do podpalubí,
kdy krev mrzne v žilách jako led,
kdy svaly a pohyb ztuhnou hned.

Černá je noc, kdy havran bdí,
dovnitř se dostane jedině lstí,
pod závorou, kde zámků je moc,
taková je bílá tak černá noc.

Nezpívá, jen zírá do temné báně,
na palouk, kde scházejí se laně,
na palouk v době večerní,
kde podobná zvěř tiše sní.